Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2018