Εξαντλήθηκαν το Δελτία Εισόδου για την θεατρική παράσταση “Ο κύκλος με την κιμωλία”