Μιρέλα Πάχου: μια δροσερή βραδιά στη Λίμνη Βουλιαγμένη!