Οι εκπρόσωποι της ELMA και 29 Ευρωπαϊκών μουσικών φορέων απευθύνονται στο πρόεδρο Juncker, για τη στήριξη της μουσικής