Γενικά συμπεράσματα της ημερίδας: Μουσική – Ένας μοχλος ανάπτυξης και εξωστρέφειας