Μουσική: Ένας μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας!