Παντελής Θαλασσινός, κατακλύστηκαν από κόσμο οι Άγιοι Θεόδωροι!